ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Δημοτική Αρχή ενός τόπου οφείλει να έχει ως πρόταγμα τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των νέων, που θα διαμορφώσει πολίτες κοινωνικούς, δραστήριους και πνευματικά υγιείς. Καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι -μεταξύ άλλων- και ο αθλητισμός, υπό την προϋπόθεση να αναπτύσσεται οργανωμένα και ισόρροπα παρέχοντας ίσες δυνατότητες άθλησης στις κοινωνίες της επικράτειας του Δήμου.
Ως Δημοτική Κίνηση είμαστε υπέρμαχοι της άποψης ότι οι θετικές συνέπειες του αθλητισμού για την κοινωνία είναι αποτελεσματικότερες, όταν αυτός αναπτύσσεται μέσω των σωματείων. Για να μπορούν ωστόσο τα σωματεία να λειτουργούν αποτελεσματικά και απρόσκοπτα, είναι απαραίτητο ο Δήμος, ως ο φορέας που έχει την ευθύνη της προάσπισης των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια στην εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα που προκύπτουν. Ο Δήμος, σε συνεργασία με τους διάφορους αθλητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του, πρέπει να πρωτοστατεί στη χάραξη στρατηγικής για τον αθλητισμό και την ισόρροπη ανάπτυξή του.
 1. Υποδομές
Στην ορεινή Νάξο γίνονται σημαντικές προσπάθειες από τα τοπικά σωματεία για την προώθηση του αθλητισμού. Ωστόσο, η έλλειψη υποδομών και η ραγδαία ανακύπτουσα αναγκαιότητα μετακίνησης ανηλίκων αθλητών στη Χώρα της Νάξου, καθιστά την όποια προσπάθεια ιδιαίτερα δύσκολη που στις περισσότερες των περιπτώσεων δρα ανασταλτικά για την ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή παιδιών στον αθλητισμό κλειστού χώρου (μπάσκετ-βόλλεϋ – ταάε κβο ντο), που οφείλεται στις επίμονες προσπάθειες των τοπικών σωματείων. Έτσι η αυξανόμενη ζήτηση προπονητικού χρόνου έχει καταστήσει το (μοναδικό διαθέσιμο) κλειστό γυμναστήριο της Νάξου ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκών, τόσο του σωματειακού αθλητισμού όσο και του μαζικού αθλητισμού.
Για να καταστεί πιο αποδοτική η προσπάθεια των αθλητικών σωματείων και πιο πρόσφορη η συμμετοχή των αθλητών, είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
 • συντήρηση των ήδη υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων (Άγιος Αρσένιος, Κυνίδαρος, κλπ)
 • προσθήκη ανοιχτών χώρων άθλησης στον περιβάλλοντα χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Νάξου
 • εκσυγχρονισμός του ανοικτού προπονητηρίου με στίβο στη θέση «Ρίκες» του Φιλωτιού
 •  δημιουργία κλειστού προπονητηρίου στη Δρυμαλία.
Ανάλογες δράσεις που αφορούν στη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών άθλησης θα πρέπει να προβλεφθούν και για τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.
 1. Θεσμοθέτηση αθλητικών εκδηλώσεων
Το αγωνιστικό μέρος αποτελεί την κορύφωση του αθλητισμού. Αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο κοινωνικοποίησης των νέων αθλητών μέσω της συνάντησης τους με ομηλίκους τους από άλλα νησιά ή άλλες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που αποτελεί μια υγιή έξοδο από την καθημερινότητα.
Στα περισσότερα από τα ενεργά αθλήματα στα νησιά των Κυκλάδων δραστηριοποιούνται λίγα σωματεία. Οι αγώνες που δίνονται από κάθε ομάδα είναι λιγοστοί, με αποτέλεσμα αφενός οι αθλητές να μην μπορούν να εξελιχθούν όσο θα μπορούσαν αν υπήρχαν επαρκείς αγωνιστικές συνθήκες και αφετέρου να πλήττουν λόγω της έλλειψης «δράσης».
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τα σωματεία οφείλει να θεσμοθετήσει:
 • Τουρνουά σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου (όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες)
 • Αθλητικά camps. Διοργάνωση βραχύχρονων εκδηλώσεων με έμφαση στην εκμάθηση – προπόνηση και εξειδίκευση των νέων στο αγαπημένο τους άθλημα, από ειδικούς προπονητές και εν ενεργεία αθλητές που θα προσκληθούν από το Δήμο ειδικά για το σκοπό αυτό.
 • Διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας (π.χ. ενδοκυκλαδικοί αγώνες μπάσκετ, βόλεϋ κ.λ.π,  Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες στίβου, κ.α.). Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει παράλληλα και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς κατά την περίοδο των αγώνων αναμένεται αύξηση προσελεύσεων επισκεπτών στη Νάξο (αθλητές, προπονητές, συνοδοί, θεατές).
Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των Δημοτικών αρχών και των φορέων αθλητισμού των νησιών των Κυκλάδων για την εναλλαγή του τόπου διεξαγωγής και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων αυτών.

 1. Διεκδίκηση της μείωσης του κόστους των μετακινήσεων
Οι αδιέξοδες πολιτικές που υιοθετούνται σε κεντρικό επίπεδο έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Εξαίρεση δε θα μπορούσε να αποτελέσει ο αθλητισμός.
Συνακόλουθα, η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης στη νησιωτική περιοχή των Κυκλάδων μέρος της οποίας αποτελεί και ο Δήμος μας. Οι ενδοκυκλαδικές μετακινήσεις, προκειμένου τα σωματεία να μεταβούν από το ένα νησί στο άλλο για τα διασυλλογικά πρωταθλήματα, έχουν καταστεί πολύ δύσκολες ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Με τα δεδομένα αυτά, το κόστος που θα πρέπει να καλύψουν τα σωματεία για τις μετακινήσεις των ομάδων αυξάνεται κατακόρυφα, αφού τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη η μετάβαση από το ένα νησί στο άλλο χωρίς να παρεμβληθεί τουλάχιστον μία διανυκτέρευση. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι, με κεντρική απόφαση, οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες έχουν πάψει πλέον να χρηματοδοτούν τα σωματεία, τα οποία αναγκάζονται να καλύπτουν τα έξοδα των μετακινήσεων ίδιαις δαπάναις.
Η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην ουσιαστική άσκηση των αθλητών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα προβλήματα που προβάλλουν όλα τα αθλητικά σωματεία καθώς απειλείται η βιωσιμότητά τους στο άμεσο μέλλον.
Δεδομένου ότι τα ίδια προβλήματα προβάλλονται από τα σωματεία όλων των νησιών, είναι απαραίτητο η Δημοτική Αρχή να αναπτύξει διαδημοτικές συνεργασίες με τους γειτονικούς νησιωτικούς Δήμους, ώστε σε συνεργασία και με τους κατά τόπους συλλόγους ξενοδόχων, ενοικιαζομένων δωματίων και μαζικής εστίασης, να ληφθεί μέριμνα μείωσης του κόστους μετάβασης, διαμονής και σίτισης.
Με τον ίδιο τρόπο ο Δήμος θα διεκδικήσει από την κεντρική διοίκηση και την Περιφέρεια, μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όλα τα σωματεία.
Το γεγονός ότι ζούμε σε νησιωτική περιοχή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό.
 1. Ναυταθλητισμός
Το σύμπλεγμα των νησιών μας αποτελεί ήδη διακεκριμένο προορισμό για πλήθος θαλάσσιων αθλημάτων, περισσότερο λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και λιγότερο εξαιτίας στοχευμένων δράσεων για ανάδειξη και οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων.
Μέχρι σήμερα, η όποια προσπάθεια σωματειακού ναυταθλητισμού έχει ναυαγήσει εξαιτίας της μηδενικής συμμετοχής του Δήμου και της έλλειψης σχεδιασμού ώστε αυτή η δυναμική να αποκτήσει «σάρκα και οστά». Για την ανάπτυξη των θαλασσίων αθλημάτων είναι απαραίτητη η δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Συνεπώς, για τη δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου στη Νάξο, απαιτείται η συνεργασία του Δήμου με τους ανθρώπους που επί χρόνια ενδιαφέρονται και προσπαθούν για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού. Μια τέτοια προοπτική θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο Δήμο μας. Η ύπαρξη ενός ναυταθλητικού κέντρου και τοπικών σωματείων θα παράσχει μελλοντικά τη δυνατότητα διεκδίκησης διοργάνωσης σημαντικών διεθνών και ελληνικών γεγονότων, (όπως παγκόσμια η ευρωπαϊκά  πρωταθλήματα ιστιοσανίδας, κ.α.).
Μέχρι τότε, με τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την άθληση και τη φιλοξενία αθλητών, θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες του σκοπούμενου ναυταθλητικού ομίλου και θα διεκδικηθεί η αναγνώριση της Νάξου ως ναυταθλητικού προπονητικού κέντρου.

 1. Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών αθλητισμού

Στη Νάξο σήμερα, διοργανώνονται από εθελοντικές ομάδες και ιδιώτες πλήθος δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών αθλητισμού με αξιοσημείωτη επιτυχία. Ο Δήμος οφείλει να σταθεί αρωγός σε αυτές τις προσπάθειες που ενισχύουν τη μαζική άθληση και τη φυσιολατρεία καθώς αφορούν σε αγώνες ποδηλάτου (ποδηλατικός γύρος), ανωμάλου δρόμου, διάθλου (και παιδικό δίαθλο), τρίαθλου, ακόμα και beach volley.
Στο πλαίσιο υποστήριξης αυτών των προσπαθειών, θα ληφθεί μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διεξαγωγής αγώνων υπερτοπικής εμβέλειας στα προαναφερόμενα αθλήματα και θα καταβληθεί προσπάθεια για αναγνώριση των αγώνων αυτών από τις οικείες ομοσπονδίες για την ενσωμάτωσή τους στα επίσημα καλεντάρια.
Τέλος, στην ιδιωτική πρωτοβουλία οφείλονται και όσες ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση του αθλήματος της κατάδυσης (ελεύθερης και με μπουκάλες). Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει τις προσπάθειες αυτές, προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης, σήμανσης και αξιοποίησης των διαθέσιμων σημείων – θέσεων στην επικράτειά του, που είναι κατάλληλες για καταδυτικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά αναφέρονται οι θέσεις: Ναυάγιο Μαριάννα – Νάξος, Αεροσκάφος Arado – Ηρακλειά, Φωκοσπηλιά – Δονούσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου