ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

“ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΤΡΑΙΝΟ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ…”ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΤΡΑΙΝΟ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ…”
Με θλίψη παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των «προσπαθειών» της Δημοτικής Αρχής και των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου για την άντληση κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες και τους επισκέπτες των νησιών μας.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ.3657/23.08.2016 – ΑΔΑ: 672Τ7ΛΞ-4ΔΙ) απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού του Τ/Δ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», καθώς κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της πρότασης (έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας πρότασης), αυτή αξιολογήθηκε αρνητικά, διότι διαπιστώθηκε η έλλειψη:
·         Περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού (ταχυδιυλιστήριο), όσο και των παρεμβάσεων βελτίωσής της.
·         Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (για την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού – ταχυδιυλιστήριο) από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
·         Απόφασης έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης το σκοπούμενου έργου. 
Έτσι, ακόμα μία δυνατότητα χρηματοδότησης για τη βελτίωση υποδομών ζωτικής σημασίας για τη Νάξο, μας «κούνησε εμφατικά το μαντήλι» και μας αποχαιρέτησε… αφήνοντας μας στη μιζέρια που έχουν επιβάλει οι κρατούντες στο Δήμο με την ανεπάρκεια και τους αστείους χειρισμούς τους. 
Από την πλευρά μας, απαιτούμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα που θέτουμε προς τη Δημοτική Αρχή και ειδικότερα προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Εμμ. Πολυκρέτη), τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου (Δ. Τσούκλερη) και τον ίδιο το Δήμαρχο:
1.      Την 31.05.2016 που εισηγηθήκατε με θέρμη στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης χρηματοδότησης και ιδιαίτερα την 14.7.2016 οπότε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης 81/2016 (ΑΔΑ: 6ΣΤΥΩΚΗ-Κ3Ν) του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία κατόπιν της καταγγελίας μας ανακλήθηκε την 28.07.2016), είχατε άγνοια των κριτηρίων επιλεξιμότητας της πράξης όπως αυτά αναφέρονταν ρητά στην προκήρυξη του προγράμματος;
2.      Αγνοούσατε ότι για το υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων; Ανησυχείτε για αυτό, τώρα που το μάθατε;
3.      Πόσες ακόμα από τις υφιστάμενες υποδομές και δίκτυα ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας στερούνται περιβαλλοντικής (ή άλλης) αδειοδότησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ένταξή τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη βελτίωση και την αναβάθμισή τους;
4.      Για ποιον ακριβώς λόγο πληρώνεται από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Κος Τσούκλερης; Για να δίνει εντολές αλλοίωσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε υπαλλήλους του Δήμου (σύμφωνα με επίσημες αναφορές στελεχών της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο της 02.08.2016) και για να υποβάλει προτάσεις σε προσκλήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που δεν έχουν καμία πιθανότητα αποδοχής για χρηματοδότηση;
Υπενθυμίζουμε ότι ως Δημοτική Παράταξη είχαμε χαιρετήσει την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να καταθέσει προτάσεις ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αντιπολιτευτική διάθεση στη διαπίστωσή μας ότι οι – κατά ρήση Αντιδημάρχου – “έχοντες το πεπόνι”, προφανώς έχουν χάσει “το μαχαίρι” (καθώς και τη “μπάλα”), οδηγώντας με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους το Δήμο σε αδυναμία χρηματοδότησης από τα διαθέσιμα κονδύλια, με τραγικές συνέπειες για το παρόν και το μέλλον των νησιών μας…
Και δυστυχώς, κατά τα φαινόμενα, έπεται συνέχεια απορρίψεων για τους ίδιους λόγους…

Νάξος, 25 Αυγούστου 2016
Η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης
Πολίτες για τα Νησιά μας

Υστερόγραφο
Επειδή τα γραπτά μένουν:
Στο Πρόγραμμα της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας, όπως αυτό κοινοποιήθηκε προεκλογικά στην κοινωνία των νησιών μας τον Απρίλιο του 2014 και ειδικότερα στην ενότητα ΔΙΚΤΥΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ, αναφέρεται ξεκάθαρα η κατά προτεραιότητα αναγκαιότητα: (α) πλήρους αποτύπωσης των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων και (β) αδειοδότησης ή ανανέωσης της αδειοδότησης όπου απαιτείται, για να υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης και για να αποφευχθεί η πιθανότητα επιβολής προστίμων στο Δήμο.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βίαιη επίδειξη εξουσίας της Δημοτικής Αρχής στην πλατεία Μανδηλαρά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βίαιη επίδειξη εξουσίας της Δημοτικής Αρχής στην πλατεία Μανδηλαρά
Η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας έχει διαχρονικά και δυναμικά υπερασπιστεί τον δημόσιο χώρο, έχει καταθέσει προτάσεις για την διαμόρφωση και προστασία των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων στην επικράτεια του Δήμου και έχει πάμπολλες φορές εναντιωθεί στην υποβάθμιση του δημόσιου χώρου από αποφάσεις των εκάστοτε δημοτικών αρχών αλλά και ιδιωτών. Μένουμε σταθεροί στη θέση που έχουμε διαμορφώσει συλλογικά ότι το παραλιακό μέτωπο της Χώρας Νάξου που αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο χώρο της πόλης με τις ιστορικές, φυσικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες του, πρέπει να διαμορφωθεί συνολικά έπειτα από διαφανείς διαδικασίες και έπειτα από εκτενή διαβούλευση με τους πολίτες και επαγγελματίες της Χώρας.
Η διαμόρφωσή του παραλιακού μετώπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τεμαχιστεί σε υποπεριπτώσεις γιατί πολύ απλά ο τεμαχισμός του σχεδιασμού οδηγεί στην υποβάθμιση του δημόσιου χώρου. Για παράδειγμα τα αμέτρητα και ασύνδετα μεταξύ τους δίκτυα (κυκλοφορία οχημάτων, φωτισμός, επικοινωνίες, παροχή τουριστικών υπηρεσιών κλπ) απλά αποτελούν ένα συνονθύλευμα αντικειμένων και κατασκευών που καμία απολύτως συγγένεια δεν έχουν με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016, η Δημοτική Κοινότητα Νάξου προχώρησε σε απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης μαζικής εστίασης που λειτουργεί στην Πλατεία Μανδηλαρά της Χώρας Νάξου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας αιτιολόγησε την ενέργεια αυτή με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια από την αρχαιολογία.
Βάσει των παραπάνω και της πάγιας πολιτικής θέσης μας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί στοχοποίηση του συγκεκριμένου επαγγελματία και δεν εντάσσεται σε κανένα σχέδιο διαμόρφωσης και προστασίας του δημόσιου χώρου, δεν λύνει κανένα από τα τεράστια ζητήματα της ποιότητας του δημόσιου χώρου παρά μονάχα λειτουργεί εκδικητικά προς τον συγκεκριμένο επαγγελματία αλλά και συνολικά. Η βίαιη αυτή ενέργεια των αρχών δημιουργεί ένα προηγούμενο επίδειξης εξουσίας από την δημοτική αρχή που ενώ θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών και προτάσεων για το παραλιακό μέτωπο της Χώρας, προσπαθεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη της μόνο μέσω της υποτιθέμενης τήρησης κάποιας νομιμότητας που αποδεδειγμένα δεν τηρεί σχεδόν σε καμία άλλη περίπτωση πάνω στο νησί.
Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό προτείνει λύσεις για την ανάδειξη της Χώρας της Νάξου και τον ρόλο του δημόσιου χώρου, όχι μόνον ως ένα τουριστικό παραδοσιακό οικισμό αλλά την αναβάθμισή της σε ένα κυκλαδικό κέντρο όλων των τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, της μεταποιητικής διαδικασίας και της προσφοράς υπηρεσιών. Έχουμε παρουσιάσει λύσεις για την διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, τη διαδημοτική συνεργασία και τη συνεργασία με θεσμούς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.
Η συγκεκριμένη Δημοτική αρχή δεν θέλει να ακούσει γιατί πολύ απλά η πολιτική της στόχευση είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτικών και προσωπικών της φίλων και η δημιουργία ασφαλιστικών δικλίδων ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία. Καλούμε τους πολίτες της Νάξου να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους να ζήσουν και να ευτυχίσουν σε αυτόν τον τόπο και να υπερασπιστούν αλλήλους απέναντι σε κάθε μορφή κατάχρησης εξουσίας.
Νάξος, 29 Ιουλίου  2016
Δημοτική Κίνηση - ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λεκτικές περικοπές στις … περικοπές & στην αλήθεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λεκτικές περικοπές στις … περικοπές & στην αλήθεια
Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέσαμε προ ημερησίας διατάξεως το ζήτημα της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου περί μείωσης του Προϋπολογισμού στήριξης του από τις 90.000 στις 60.000 ευρώ.
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος διέψευσε ότι για το 2015 ο προϋπολογισμός στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ήταν 90.000 ευρώ, δήλωσε ότι ήταν 75.000 ευρώ και απόρησε που βρήκαμε εμείς τα ποσά που αναφέραμε. Ευτυχώς που δεν διέψευσε και το γεγονός ότι προχώρησαν σε μείωση της στήριξης στη συγκεκριμένη δομή αλληλεγγύης, αποδίδοντας την ενέργειά τους στην ανάγκη περικοπών λόγω της οικονομικής κρίσης. Την αιτιολογία που χρησιμοποίησε την αφήνουμε ασχολίαστη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Ο λαός μας λέει ότι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια». Μάλλον δεν το έχουν υπόψη τους ο κ. Δήμαρχος και  η Δημοτική Αρχή. Συνημμένα παραθέτουμε αποσπάσματα του εγκεκριμένου Δημοτικού Προϋπολογισμού Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, από όπου προκύπτει το ποσό που έχει προβλεφθεί για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν όσα εμείς καταγγείλαμε και αποδεικνύονται τα χωρίς καμία ντροπή ψεύδη που εκτόξευσε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί εύκολα να παραπλανεί, ακόμη και για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, νομίζοντας ότι η κοινωνία μας αποτελείται από ηλιθίους.
Άλλωστε η απόφαση για περικοπή του ποσού στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου στις 60.000 ευρώ ήταν προειλημμένη και ήδη εφαρμοσμένη από τη Δημοτική Αρχή. Όπως φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο με τον Προϋπολογισμό για το 2016:
(α) οι εκτελεσθείσες δαπάνες μέσα στο 2015 δεν ξεπέρασαν τις 60.000 ευρώ (59.479,12 ευρώ την 31.12.2015) παρότι είχαν προϋπολογιστεί 90.000 ευρώ για συγκεκριμένο έτος και
(β) εισηγήθηκαν και ενέκριναν δαπάνη 60.000 ευρώ για το έτος 2016 την 30.03.2016, οπότε ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016 από την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έτσι, η εκ των υστέρων λήψη απόφασης περικοπής του προϋπολογισμού της Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής διαχείρισης της συγκεκριμένης δομής την 17.06.2016, ήταν εντελώς ανούσια και άκαιρη, αποτυπώνοντας γλαφυρά την αντίληψη της Δημοτικής Αρχής περί δημοκρατικών διαδικασιών. 
Πέρα από τους αμείλικτους αριθμούς, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο προτείναμε την υποβολή από μέρους του Δήμου μας αιτήματος για την απαλλαγή των κοινωνικών παντοπωλείων και κάθε δομής αλληλεγγύης από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, εισηγούμενοι τη συνεχή διεκδίκηση ικανοποίησης αυτού του αιτήματος. Ο Δήμαρχος δεν δεσμεύθηκε ούτε καν για αυτό.
Κάθε φορά που προσερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούμε ότι δεν έχει παρακάτω, ότι η πολιτική κατρακύλα στα Δημοτικά δρώμενα – με σαφή ευθύνη της πλειοψηφίας – έχει φτάσει στον πάτο …
Κάθε φορά όμως, η Δημοτική Αρχή φροντίζει να μας επαναφέρει στη ζοφερή πραγματικότητα !

Νάξος, 1 Ιουλίου  2016
Δημοτική Κίνηση - ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας
ΠΥ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0B5QTOjzlaMNIdjBrbENNT2xQejQ/view?usp=sharing

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρωτοφανής μείωση του προϋπολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωτοφανής μείωση του προϋπολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο θεσμός του Κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που δημιουργήθηκε έπειτα από εισήγηση και συνεχόμενη πίεση της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες για τα Νησιά μας» έχει σκοπό την έμπρακτη και άμεση βοήθεια σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας (1773 εκ των οποίων οι 693 είναι ανήλικοι και οι 140 βρέφη), που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και αδυνατούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες.
Δεν είμαστε αφελείς. Η κοινωνική πολιτική δεν αρχίζει ούτε τελειώνει σε δυο σακούλες τρόφιμα κάθε 6 μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν απαντά στα αίτια δημιουργίας της κρίσης, στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται από τα κλειστά γραφεία της Ευρωπαϊκής ένωσης, τις κυβερνητικές συσκέψεις μέχρι και τα πηγαδάκια των εκάστοτε αντιδημάρχων και κομματικών στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Σε όλα τα παραπάνω επίπεδα, οι αποφάσεις που παίρνονται αποτελούν εκφάνσεις της σαρωτικής επέλασης μίας και μοναδικής πολιτικής που αφαιρεί την ικανότητα των ανθρώπων να ζήσουν, να δουλέψουν και να ευτυχίσουν στον τόπο τους.
Δεν είμαστε αφελείς στο να πιστεύουμε ότι με δελτία τύπου και ολιγόλεπτες, διαδικαστικού χαρακτήρα, συσκέψεις των επιτροπών του Δήμου, υπάρχει δυνατότητα ανάσχεσης της εφαρμογής των παραπάνω πολιτικών. Η πολιτική που εφαρμόζεται δε σταματά δια αντιπροσωπείας. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολιτών είναι ευθύνη όλων μας, μέσα και έξω από τους θεσμούς, στην καθημερινότητά μας και στους συλλογικούς αγώνες.
Δεν ζούμε όμως σε άλλο κόσμο, ώστε να πιστεύουμε ότι ακόμα και αυτές οι δύο σακούλες με τρόφιμα, δεν είναι απολύτως απαραίτητες!
Την Παρασκευή 17.06.2016 στην επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δήμαρχος εισηγήθηκε και με τους λοιπούς εκπροσώπους της παράταξής του στην επιτροπή, υπερψήφισαν τη μείωση του προϋπολογισμού του Κοινωνικού παντοπωλείου από 92.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ ετησίως (που περιλαμβάνει την αύξηση του ΦΠΑ από 9% σε 24% άρα η διαφορά από πέρυσι αγγίζει το 40%) την ίδια ώρα που δίνονται χιλιάδες ευρώ σε βεγγαλικά, δεξιώσεις και διαφόρων ειδών φανφάρες ενώ επίσης εντελώς αναίτια εκτινάσσονται προϋπολογισμοί έργων σε βάρος του δημοτικού ταμείου. Στην επιτροπή προήδρευσε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και εισηγήθηκε τη συγκεκριμένη μείωση, χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση. Καταψηφίσαμε. Δεν αρκεί. Επαναλάβαμε τις εισηγήσεις που κάνουμε εδώ και χρόνια για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί ο θεσμός και τη μετάλλαξή του από ένα θεσμό ελεημοσύνης σε ένα θεσμό αλληλεγγύης. Δεν αρκεί.
Καλούμε όλους τους πολίτες να αντιδράσουν σε αυτή την πρωτοφανή μείωση του προϋπολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου και να αντιστρέψουν την απόφαση με την ισχυρή παρουσία τους μέσα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.    

Νάξος, 21 Ιουνίου  2016
Δημοτική Κίνηση - ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

06/05 Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο πολιτικό τραγούδιΤην Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, στις 8:00 μ.μ., στον Πολυχώρο των Πολιτών στην Πλατεία Χρ. Φραγκουδάκη, στην Χώρα της Νάξου, η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας διοργανώνει μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο πολιτικό τραγούδι όπως αυτό εκδηλώθηκε πριν ακόμα από τα χρόνια της επανάστασης του 1821 μέχρι σήμερα. Θα παίξουν και θα τραγουδίσουν:
Βάνα Σπανέλη (κιθάρα-φωνή),
Νικός Νικολάκης (μπουζούκι - φωνή),
Νίκος Χωριανόπουλος (κιθάρα - φωνή),
 Μανόλης Δεουδές (βιολί),
Βασίλης Βρούτσης (κιθάρα-φωνή).

Νάξος, 03.05.2016
Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Β.ΒΡΟΥΤΣΗΣ - ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
Είναι γνωστός σε όλους πια ο τρόπος άσκησης πολιτικής από πλευράς της πλειοψηφίας. Είναι γνωστός και ο τρόπος που λειτουργούμε εμείς. Μέχρι σήμερα στον ενάμιση χρόνο θητείας μας και συμμετοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε επιλέξει, όταν αντιπαρατιθέμεθα να το κάνουμε μόνον σε πολιτικό επίπεδο. Τόσο εγώ και ο Αντώνης ο Βασαλάκης όσο και οι προκάτοχοί μας, απευθυνόμαστε στους συναδέλφους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ιδιότητά τους ως αιρετών και πολιτικών προσώπων. Ποτέ για την ιδιωτική τους ζωή, ποτέ για την επαγγελματική ιδιότητα του καθενός. Πρώτον, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα κάναμε πολιτική, αλλά κουτσομπολιό και δεύτερον, γιατί κάθε συζήτηση επί προσωπικού ενέχει τον κίνδυνο τα ουσιαστικά ζητήματα να απαξιωθούν και να ασχολούμαστε με το έλασσον. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά, που οι της Δημοτικής Αρχής δεν μπορούν να απαντήσουν σε όσα ερωτήματα τους θέτουμε και να δικαιολογήσουν όσα τους καταλογίζουμε, κάποιος από την «ηγετική πεντάδα» εκτρέπει τη συζήτηση επί ουσιαστικών θεμάτων με προσωπικές επιθέσεις. Δεν γίνεται ούτε τυχαία, ούτε επειδή χάνουν την ψυχραιμία τους λόγω της αντιπολιτευτικής πίεσης. Οι προσωπικές επιθέσεις γίνονται  ακριβώς με σκοπό να εκφύγουν της ουσιαστικής συζήτησης σημαντικών ζητημάτων για το Δήμο και της ανάληψης των ευθυνών τους ενώπιων της κοινωνίας. Λίγο να έχει παρακολουθήσει κάποιος τι λέγεται στα Δημοτικά Συμβούλια τους τελευταίους μήνες, θα καταλάβει για το μέγεθος του λυπηρού αυτού φαινομένου.
Ακόμη όμως και το γεγονός, ότι απαντούν επί προσωπικού σε ανακοινώσεις που εκδίδονται από την παράταξη και όχι από εμένα προσωπικά, είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο έχουν επιλέξει να πολιτεύονται: πάντα με γνώμονα τα κουτσομπολιό. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι υφίστανται κάπου στον κόσμο συλλογικές διαδικασίες.  
Την ίδια στιγμή «για την ταμπακιέρα, ούτε λόγος». Τρανό παράδειγμα η τελευταία ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής (15/4/2014), που δεν απαντά σε τίποτα ή απαντά σε άσχετα ζητήματα από αυτά που τίθενται. Από την άλλη, θέτει σαφή υπονοούμενα για την επαγγελματική μου ιδιότητα. Τέτοιου είδους σχολιασμούς και χαρακτηρισμούς δεχόμαστε συνέχεια, όχι αδιαμαρτύρητα, είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με δελτία τύπου. Τόσο εμείς όσο και οι άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Προφανώς, δεν παρεξηγούμαστε. Κατανοούμε τη θέση τους και αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό επίπεδο, το οποίο τους τελευταίους μήνες φανερώνεται όλο και πιο ξεκάθαρο στα μάτια των πολιτών. Παραδείγματα πολλά και γνωστά. Ας μην τα αναπαράγουμε.
Δεσμεύομαι ότι, όσο κι αν προσπαθούν να μας προκαλέσουν, δεν πρόκειται ποτέ να πέσουμε στο επίπεδο τους. Είναι άλλωστε έξω από τη φύση μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα καταθέτοντας προτάσεις, σύμφωνες με το δικό μας πρόγραμμα, που θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον των δημοτών (ακόμη κι αν ξέρουμε ότι δεν θα βρουν ευήκοα ώτα) και θα καταγγέλλουμε και θα κοινοποιούμε στους συμπολίτες μας όλα, όσα πράττει η Δημοτική Αρχή και κάνουν κακό στα νησιά μας, που δυστυχώς είναι πολλά, με σκοπό είτε, για το καλό όλων, να μπουν επιτέλους στο σωστό δρόμο (δύσκολα…) είτε να συνειδητοποιήσει ακόμη και ο πιο δύσπιστος πολίτης με τι έχει να κάνει (σε πολιτικό επίπεδο μιλώντας πάντα…).
Και μια ακόμη σκέψη: Οι πολίτες-δημότες είναι οι μόνοι  που με τον έλεγχο και τη συμμετοχή τους μπορούν πραγματικά να περιορίσουν αυτές τις συμπεριφορές και να αναβαθμίσουν το πολιτικό επίπεδο. Όσες φορές συμμετείχαν σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι «λύκοι» μετατράπηκαν σε «πρόβατα». Η συμμετοχή  των δημοτών στα του τόπου μας, την οποία αποδεδειγμένα αποστρέφονται εκεί στην πλειοψηφία, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να δώσει άλλον αέρα. Μένει να το δούμε.
Υ.Γ. Τελευταία φορά που με δελτίο τύπου της, η Δημοτική Αρχή θέλησε να μου επιτεθεί προσωπικά και να θέσει την αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο, υπονοώντας και πάλι πράγματα για την ιδιότητά μου ως δικηγόρου εκτέθηκε ανεπανόρθωτα: 7 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αναφορά μας στην Εισαγγελία και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη μη εφαρμογή των γνωμοδοτήσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου γράφουν: «Αν ως Δημοτικός Σύμβουλος (σ.σ. ο Βασίλης Βρούτσης) είχε αφιερώσει λίγο χρόνο, όπως έχει την υποχρέωση αλλά και το δικαίωμα, να ζητήσει από τις Υπηρεσίες του Δήμου τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και ως Δικηγόρος να τον μελετήσει, πιστεύουμε ότι θα έπραττε διαφορετικά." Αρχές Ιανουαρίου του 2016 και σε πλήρη επιβεβαίωση όσων ισχυριζόμασταν για το ζήτημα, το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης έκρινε ότι παρανόμως έπραξε ο κ. Δήμαρχος και τον παρέπεμψε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για πειθαρχικό έλεγχο...
Καλό Πάσχα σε όλον τον κόσμο!
Νάξος, 15.04.2016
Βασίλης Βρούτσης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων