ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΥΤΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ, KAI ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ, ΣΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 
Για τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών ΟΤΑ και την Ελληνογερμανική Συνέλευση
Μόλις δύο χρόνια μετά την ψήφιση του ελληνικού «Καλλικράτη» το 2010 -προ μνημονίου- που έγινε με διθυραμβικές αναφορές από την τότε ελληνική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ως η τομή στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας, οι δήμοι βρίσκονται «στο κόκκινο» αδυνατώντας να καλύψουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τις πιο ανελαστικές τους δαπάνες.
Η εφαρμογή των δύο μνημονίων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει οδηγήσει στη μείωση κατά 55% των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων και κατά 40% των πόρων των Περιφερειών οδηγώντας στην ασφυξία τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ο «Καλλικράτης», όπως έχει πλέον αποδειχθεί αποτέλεσε το όχημα για τη μετεξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε έναν απισχνασμένο θεσμό με αντιδημοκρατική και συγκεντρωτική διάρθρωση. Σε αντίθεση με αυτό, μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει το βασικό μοχλό οργάνωσης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής και το νέο κύτταρο της λαϊκής συμμετοχής με βάση και την εμπειρία των προεκλογικών λαϊκών συνελεύσεων και του κινήματος των πλατειών.
Το πλαίσιο αυτό είναι λίγο ως πολύ γνωστό, ωστόσο, τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο κάνει δυναμικά την εμφάνισή του ένας νέος σχεδιασμός για την τοπική αυτοδιοίκηση με στάμπα γερμανική υπό την επιτροπεία του γερμανού Υφυπουργού Εργασίας Χανς Γιοαχίμ Φούχτελ. Βρισκόμαστε άλλωστε λίγες μέρες πριν την 3η Ελληνογερμανική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, όπως και οι προηγούμενες.
Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε δύο άξονες: σε μία πολιτική από τα «χαμηλά» δηλαδή σε συνεργασίες μεταξύ ΟΤΑ-εμπειρογνωμόνων-επιχειρηματιών και κοινωνίας πολιτών, στον οποίο εντάσσεται και η Ελληνογερμανική Συνέλευση και σε μία πολιτική σε ανώτερο επίπεδο μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ από ελληνικής πλευράς και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας με τη συμμετοχή της TASK FORCE.
1. Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας για την τοπική αυτοδιοίκηση[1]
Το πρόγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφασίστηκε σε συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες, στις 12 Οκτωβρίου 2011, ανάμεσα στις ελληνικές αρχές, την Τask Force, τις αρχές των κρατών – μελών και διεθνείς οργανισμούς, όπου η Γερμανία προσφέρθηκε επίσημα να παράσχει στην Ελλάδα τεχνική βοήθεια.  
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφτηκε τον Απρίλιο 2012 το Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία όρισε την Γερμανία ως Υπεύθυνη του Τομέα παροχής τεχνικής βοήθειας και τεχνογνωσίας για μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας που προβλέπονται στο Μνημόνιο. 
Ø     Ο Οδικός Χάρτης -The Road Map 
 Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνοδεύει ένας Οδικός Χάρτης, ο οποίος αναμένεται στα επόμενα δύο χρόνια να εξελιχθεί σε λεπτομερή  επιχειρησιακά σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για κάθε έναν από τους παρακάτω πυλώνες στους οποίους αναμένονται να γίνουν μεταρρυθμίσεις: 
 Πυλώνας 1: Αρμοδιότητες  
 Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες στο στόχαστρο είναι θέματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού, η αγροτική και γεωργική ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική, η δημοτική αστυνομία. 
§       Για τα χωροταξικά πολεοδομικά  στόχος είναι η βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης, ο εξορθολογισμός του νομοθετικού πλαισίου, η ανάπτυξη