ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΥΤΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ, KAI ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ, ΣΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 
Για τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών ΟΤΑ και την Ελληνογερμανική Συνέλευση
Μόλις δύο χρόνια μετά την ψήφιση του ελληνικού «Καλλικράτη» το 2010 -προ μνημονίου- που έγινε με διθυραμβικές αναφορές από την τότε ελληνική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ως η τομή στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας, οι δήμοι βρίσκονται «στο κόκκινο» αδυνατώντας να καλύψουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τις πιο ανελαστικές τους δαπάνες.
Η εφαρμογή των δύο μνημονίων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει οδηγήσει στη μείωση κατά 55% των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων και κατά 40% των πόρων των Περιφερειών οδηγώντας στην ασφυξία τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ο «Καλλικράτης», όπως έχει πλέον αποδειχθεί αποτέλεσε το όχημα για τη μετεξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε έναν απισχνασμένο θεσμό με αντιδημοκρατική και συγκεντρωτική διάρθρωση. Σε αντίθεση με αυτό, μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει το βασικό μοχλό οργάνωσης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής και το νέο κύτταρο της λαϊκής συμμετοχής με βάση και την εμπειρία των προεκλογικών λαϊκών συνελεύσεων και του κινήματος των πλατειών.
Το πλαίσιο αυτό είναι λίγο ως πολύ γνωστό, ωστόσο, τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο κάνει δυναμικά την εμφάνισή του ένας νέος σχεδιασμός για την τοπική αυτοδιοίκηση με στάμπα γερμανική υπό την επιτροπεία του γερμανού Υφυπουργού Εργασίας Χανς Γιοαχίμ Φούχτελ. Βρισκόμαστε άλλωστε λίγες μέρες πριν την 3η Ελληνογερμανική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, όπως και οι προηγούμενες.
Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε δύο άξονες: σε μία πολιτική από τα «χαμηλά» δηλαδή σε συνεργασίες μεταξύ ΟΤΑ-εμπειρογνωμόνων-επιχειρηματιών και κοινωνίας πολιτών, στον οποίο εντάσσεται και η Ελληνογερμανική Συνέλευση και σε μία πολιτική σε ανώτερο επίπεδο μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ από ελληνικής πλευράς και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας με τη συμμετοχή της TASK FORCE.
1. Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας για την τοπική αυτοδιοίκηση[1]
Το πρόγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφασίστηκε σε συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες, στις 12 Οκτωβρίου 2011, ανάμεσα στις ελληνικές αρχές, την Τask Force, τις αρχές των κρατών – μελών και διεθνείς οργανισμούς, όπου η Γερμανία προσφέρθηκε επίσημα να παράσχει στην Ελλάδα τεχνική βοήθεια.  
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφτηκε τον Απρίλιο 2012 το Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία όρισε την Γερμανία ως Υπεύθυνη του Τομέα παροχής τεχνικής βοήθειας και τεχνογνωσίας για μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας που προβλέπονται στο Μνημόνιο. 
Ø     Ο Οδικός Χάρτης -The Road Map 
 Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνοδεύει ένας Οδικός Χάρτης, ο οποίος αναμένεται στα επόμενα δύο χρόνια να εξελιχθεί σε λεπτομερή  επιχειρησιακά σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για κάθε έναν από τους παρακάτω πυλώνες στους οποίους αναμένονται να γίνουν μεταρρυθμίσεις: 
 Πυλώνας 1: Αρμοδιότητες  
 Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες στο στόχαστρο είναι θέματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού, η αγροτική και γεωργική ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική, η δημοτική αστυνομία. 
§       Για τα χωροταξικά πολεοδομικά  στόχος είναι η βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης, ο εξορθολογισμός του νομοθετικού πλαισίου, η ανάπτυξη
μοντέλου για πολεοδομίες σε επίπεδο δήμων ή σε διαδημοτικό επίπεδο και η εφαρμογή του σε διάφορες κατηγορίες δήμων καθώς και η ανάπτυξη μοντέλου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο περιφερειών.  
§       Για την ενίσχυση της αγροτικής και γεωργικής ανάπτυξης , πέραν του εξορθολογισμού του νομοθετικού πλαισίου, ο χάρτης προβλέπει μεταξύ των άλλων , την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, τη βελτιστοποίηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή διαδικασία, τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου των προϊόντων, την σύνδεση της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  
§       Για την κοινωνική πολιτική , προβλέπει μεταξύ των άλλων την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δήμων και περιφερειών σχετικά με τη διοίκηση και τα προγράμματα του κοινωνικού τομέα, την καταγραφή της σημερινής κατάστασης και την ανταλλαγή ευρωπαϊκών εμπειριών στη διαχείριση κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσίων.  
§       Για τη Δημοτική Αστυνομία , προβλέπει την ανταλλαγή ευρωπαϊκών βέλτιστων υπηρεσιών, επανεξέταση προσόντων και αρμοδιοτήτων του ένστολου και του διοικητικού προσωπικού.  
  Πυλώνας 2: Διαχείριση της περιουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Κύριος στόχος είναι η ολοκλήρωση του μητρώου περιουσίας των δήμων και των περιφερειών, που πρέπει να γίνει μέχρι το Δεκέμβριο.  Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη σαφούς και απλού νομικού πλαισίου για την διαχείριση της περιουσίας, η εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας ως προς τη διαχείριση, η ενισχυμένη καθοδήγηση για τη χρήση ακινήτων σε σχέση με τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, η εξέταση δυνατότητας μηχανισμών στήριξης σχετικά με την ανάπτυξη διαχείρισης ακινήτων σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ανταλλαγή ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ΣΔΙΤ. 
Πυλώνας 3: Ενίσχυση της ικανότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την εκπόνηση λειτουργικού σχεδιασμού και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων (και Διαρθρωτικά Ταμεία)  
Βασικός στόχος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των επενδυτικών προγραμμάτων, είτε είναι συγχρηματοδοτούμενα, είτε όχι.    Επίσης προβλέπεται η διασφάλιση συντονισμού με αρμόδια υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς και η προετοιμασία ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για το σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής.  
Πυλώνας 4: Δομή, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κύριος στόχος είναι η οργάνωση περιφερειακής και δημοτικής διοίκησης, η αξιολόγηση δομών και προσωπικού, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση της αποδοτικότητας και λογοδοσίας της τοπικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η βελτίωση της διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και της αποδοτικότητας εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Πυλώνας 5: Θέματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της οργάνωσης και του συντονισμού της δημόσιας παρέμβασης στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, η βελτίωση της εποπτείας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οι πόροι προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ενίσχυση της δεοντολογίας, η απλούστευση των διαδικασιών, η διαμόρφωση αποτελεσματικής και κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής. 
Ο Χάρτης μπορεί να τροποποιηθεί και να περιλαμβάνει πρόσθετα πεδία τεχνικής βοήθειας, ιδίως για να περιληφθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Ø     Σχήμα Διοίκησης: Στρατηγική Διευθύνουσα Ομάδα
Η πολιτική ευθύνη καθώς και οι αποφάσεις για τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν αρμοδιότητα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης[2] της ελληνικής κυβέρνησης.  
Στρατηγική Διευθύνουσα Ομάδα (Strategy Steering Group) 
Την ευθύνη για τη διατύπωση προτάσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και τον συντονισμό υλοποίησης του Οδικού Χάρτη αναλαμβάνει μια Στρατηγική Διευθύνουσα Ομάδα.
Στην Ομάδα[3] συμμετέχουν με δύο εκπροσώπους έκαστο, το Yπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και με έναν εκπρόσωπο το Γραφείο του Πρωθυπουργού. 
Οι εκπρόσωποι της Ομάδας Δράσης συμμετέχουν μεν στις συνεδριάσεις, αλλά δεν συναποφασίζουν και υποβοηθούν το έργο της Στρατηγικής Διευθύνουσας Ομάδας.  
 Η αποστολή της Στρατηγικής Διευθύνουσας Ομάδας  
Η Στρατηγική Διευθύνουσα Ομάδα υποδεικνύει τα έργα- σημαίες και έργα προτεραιότητας.  Δίνει κατευθύνσεις στις υπο- επιτροπές που επίσης θα συσταθούν μέχρι τέλος Ιουνίου.  Αξιολογεί τις κατάλληλες δράσεις για την επίτευξη των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο και αποφασίζει για αλλαγή κατευθύνσεων όπου απαιτείται.  Εγκρίνει το αποτέλεσμα κάθε πυλώνα και δίνει οδηγίες προς υλοποίηση. Αναπτύσσει συνέργειες και συντονίζει δραστηριότητες για μεταρρύθμιση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μαζί με τα άλλα υπουργεία όπου απαιτείται.  
 Οι υπο-επιτροπές προετοιμάζουν αναλυτικά σχέδια δράσης σύμφωνα με τις εντολές της Στρατηγικής Διευθύνουσας Ομάδας και υποβάλλουν σχέδια δράσης προς έγκριση.  Εξασφαλίζουν τη λειτουργική υλοποίηση των στόχων και εντοπίζουν τους πόρους που απαιτούνται (προϋπολογισμός, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνική υποστήριξη) για την υλοποίησή τους. 
Ø     Χρηματοδοτικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων 
Για την ανεύρεση πόρων για την υλοποίηση των προβλέψεων του Οδικού Χάρτη, αλλά κυρίως, για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων στους δήμους, ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη.  Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περί τα 3 εκ. ευρώ για το πρώτο σκέλος, τον πιλοτικό δηλαδή σχεδιασμό, την εξασφάλιση της τεχνογνωσίας και της τεχνικής βοήθειας από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας.  Ενώ για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους δήμους αναμένεται να αξιοποιηθούν 150 εκ. ευρώ από τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», που προορίζονται, όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Εσωτερικών, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καλλικράτης».  Πάντως εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης έχει τεθεί ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών στους δήμους η διασφάλιση πρόσθετων πόρων πέραν αυτών που διαχειρίζεται η ίδια. 
Ø     Συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας Στήριξης 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτήθηκε η Επιστημονική Ομάδα Στήριξης, η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Οδικού Χάρτη Μεταρρυθμίσεων για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες), ο οποίος περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο που έχουν υπογράψει τον Απρίλιο το υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ με το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας και της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (TFGR).
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού το έργο αυτής  της επιστημονικής ομάδας περιγράφεται ως εξής:
 • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προβλεπόμενων από το Μνημόνιο Συνεργασίας δράσεων.
 • Η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προς
υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται από το Μνημόνιο Συνεργασίας.
 • Η επιστημονική στήριξη της Στρατηγικής Διευθύνουσας Ομάδας και των υποεπιτροπών αυτής, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας.
 • Η υποβολή προς τον υπουργό Εσωτερικών προτάσεων για πρωτοβουλίες και μέτρα πολιτικής για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το Μνημόνιο Συνεργασίας.
Ο  επικεφαλής της ομάδας «συμμετέχει ως πλήρες μέλος στη Στρατηγική Διευθύνουσα Ομάδα, εκπροσωπεί τον υπουργό Εσωτερικών στη διαβούλευση με τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν συνυπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας (ΥΠ.ΕΣ, Κ.Ε.Δ.Ε, ΕΝ.Π.Ε, ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας και Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (TFGR), καθώς και με κάθε άλλη υπηρεσία ή φορέα για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη Μεταρρυθμίσεων για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση».
Ø     Η Επιστημονική Ομάδα
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η ομάδα αποτελείται από τους Σκλιά Παντελή, καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως επικεφαλής, Λαζαράκο Γρηγόριο δικηγόρο – Δρ Νομικής,  Καμαράκη Ευάγγελο δικηγόρο, Πέτραινα Γεώργιο, μηχανολόγο μηχανικό, Καρτσιώτου Ιφιγένεια  Ξανθίππη εκπαιδευτικό, Τσιμάρα Κωνσταντίνο δικηγόρο – Δρ Νομικής, Μπακογιάννη Κωνσταντίνο συνταγματολόγο, Γκίνη Στυλιανό δικηγόρο, Γαλανό Γεώργιο Δρ. οικονομολόγο, Δερδεμέζη Αθανάσιο πολιτικό αναλυτή -διεθνολόγο, Καλαφάτη Αριστείδη δικηγόρο – Δρ. Νομικής,  Τσιλιώτη Χαράλαμπο επ. καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.2. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση
Παράλληλα, με τον ανωτέρω σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο λειτουργεί και προωθείται μία πολιτική από «τα χαμηλά» που εστιάζει στη συνεργασία και κοινή δράση «από τα κάτω» της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω δικτύων, αδελφοποιήσεων πόλεων κλπ με εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες και κοινωνίας των πολιτών με τη διαμεσολάβηση της ομάδας του Χανς Γιοακίμ Φούχτελ.
Ø     Ιστορικό
Ήδη από το 2010, η καγκελάριος Μέρκελ είχε έρθει σε συνεννόηση και συμφωνία με τον τότε πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου ώστε να εξελιχθεί μία πολιτική προσέγγισης και συνεργασίας φορέων της Ελλάδας και της Γερμανίας με τη συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την αρωγή των πολιτικών ινστιτούτων των κομμάτων που θα προήγαγαν ένα κλίμα όσμωσης μεταξύ των δύο λαών με την επικυριαρχία ωστόσο της γερμανικής πλευράς που θα παρείχε υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, εμπειρογνωμοσύνης, συμβουλευτικής κλπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, η καγκελάριος Μέρκελ όρισε Εντεταλμένο από γερμανικής πλευράς για την παρακολούθηση και υλοποίηση αυτής της στρατηγικής τον Υφυπουργό Εργασίας της Γερμανίας, Χανς Γιοακίμ Φούχτελ. Το όλο εγχείρημα τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας και του γενικού προξένου κ. Wolfgang Hoelscher-Obermaier.
Η πρώτη Ελληνογερμανική Συνέλευση διοργανώθηκε πριν 2 χρόνια στην Αθήνα και στόχευε σε μια συνεργασία των Συλλόγων Φιλίας και Συνεργασίας, δηλ. στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία που προσέλκυσε όλο και περισσότερα άτομα, καθώς και Ελληνογερμανικές Ενώσεις και Συλλόγους που αποτελούν ένα ευρύ δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια προστέθηκαν δήμαρχοι, στους οποίους είχε γίνει προσέγγιση στα πλαίσια επισκέψεων και συζητήσεων και ακολούθησε η 2η Ελληνογερμανική Συνέλευση τον Νοέμβριο 2011 με τη συμμετοχή περίπου 250 συνέδρων. 
Στα πλαίσια της DGV II, ο εν λόγω στόχος συμπληρώθηκε από την συνεργασία δήμων, πόλεων και περιφερειών – ότι δηλαδή στην Γερμανία είναι γνωστό ως Περιφερειακοί ή Τοπικοί Δημόσιοι Οργανισμοί.
Όπως, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Obermaier σε ομιλία του η προσέγγιση αυτή βασίζεται «..στην εδραίωση μιας συνεργασίας κάτω από το επίπεδο της Κεντρικής Κυβέρνησης, μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Ο Εντεταλμένος για τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί ως δίαυλος στην επικοινωνία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση..»[4].
Ø     Τι είναι η Ελληνογερμανική Συνέλευση DGV; 
 Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θεσμοθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη ενώ σε αυτή από ελληνικής πλευράς φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης.
Α. Τομείς συνεργασίας
Αναφέρεται ως μια ανταλλαγή εμπειριών σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πολιτική στον τομέα του πολιτισμού, η ανταλλαγή νέων, ο τουρισμός, η επαγγελματική κατάρτιση κ.α..
Στο πλαίσιο αυτό παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εκπρόσωποι δημοτικών επιχειρήσεων ενώ ξεκίνησαν συζητήσεις για κοινοπραξίες, ιδίως στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ δημοτικών επιχειρήσεων της Γερμανίας και δήμων της Ελλάδας. 
Β. Συντονιστικό σχήμα
Μετά το πέρας της 2ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε η Ελληνογερμανική Επιτροπή Δημάρχων, ιδρυτικά μέλη της οποίας είναι:
 • ο κύριος Benedikt Bisping, Δήμαρχος της πόλης Lauf
 • ο κύριος Helmut Riegger, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Calw
 • ο κύριος Herbert Krüger, Δήμαρχος του Neckartenzlingen
 • ο κύριος Rainer Heller, Δήμαρχος της πόλης Detmold
 • ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
 • ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμόδιος για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
 • ο κύριος Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης, και
 • ο κύριος Νικόλαος Βαφειάδης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α A.E. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων
Για τον καλύτερο συντονισμό, όπως αναφέρεται, λειτουργεί Γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο καλύπτεται από κονδύλια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας με υπεύθυνο τον υποψήφιο των Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρήστο Δ. Λαζαρίδη, ο οποίος βρίσκεται σε συνεργασία με τον εντεταλμένο της γερμανικής πλευράς, κ. Φούχτελ.

Ενόψει της 3ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη
Από πέρσι που ουσιαστικά ξεκίνησε η επαφή και η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ΟΤΑ έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι και η συνεργασία αυτή αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Ο Φούχτελ επί ένα χρόνο έχει γυρίσει στην κυριολεξία όλη την Ελλάδα, συναντά θεσμικούς φορείς και αιρετούς τόσο από τους δήμους όσο και από την περιφέρεια και θέτει τους στόχους για την εμπέδωση-επέλαση των γερμανών τεχνοκρατών. Στο Νότιο Αιγαίο, μιλά με τον Μαχαιρίδη για τον τουρισμό. Στην Κρήτη και τη Μυτιλήνη, για την αγροτική παραγωγή. Στην περιφέρεια Αττικής για τη διαχείριση απορριμάτων. Στη Κεντρική Μακεδονία για το πρόγραμμα ΉΛΙΟΣ και τις ΑΠΕ.
Ø     Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Γερμανίας και Ελλάδας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
Τον Σεπτέμβρη 2012 υπεγράφη το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Γερμανίας και Ελλάδας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει πιλοτικά μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, έως το τέλος του 2012 ενώ από το 2013 θα εξελιχθεί κανονικά.
Η πιλοτική φάση της ελληνογερμανικής μεταφοράς τεχνογνωσίας θα υλοποιηθεί στις εξής περιοχές (Περιφέρειες):
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια Θεσσαλίας

Α. Πεδία μεταφοράς τεχνογνωσίας – συμβουλευτικής υποστήριξης

Βασικά θεματικά πεδία της μεταφοράς τεχνογνωσίας / παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις ανωτέρω αναφερόμενες Περιφέρειες της Ελλάδας θα αποτελέσουν τα εξής:
- Τουρισμός
- Πολιτισμός – Νεολαία – Παιδεία – Αθλητισμός
- Απορρίματα και Απόβλητα (αποκομιδή, διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση)
- Ύδρευση και Αποχέτευση (δίκτυα, βιολογικοί καθαρισμοί και διαχείριση λυματολάσπης )
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Οικονομικά Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Κοινωνικός και Υγειονομικός τομέας (Κοινωνική Πρόνοια, Πρόληψη, θέματα     μετανάστευσης)
- Συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
- Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης των δήμων
- Εκπαίδευση/Επιμόρφωση διοικητικών στελεχών
- Διαδημοτική συνεργασία

Β. Γερμανική Πλευρά-υπηρεσία μεσολάβησης
Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης θα εδραιώσει υπηρεσία μεσολάβησης, η οποία θα συνάπτει και θα καλλιεργεί τις επαφές με τους ειδικούς, θα σχεδιάζει την αποστολή τους και θα αξιολογεί τα εκτελεσθέντα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας μεσολάβησης είναι οι εξής:
-  Πρόσληψη ειδικών-εμπειρογνωμόνων
- Σύναψη συμβάσεων εργασίας
- Διατύπωση της συμβουλευτικής εντολής
- Πληροφόρηση των ειδικών για συγκεκριμένα θέματα της αποστολής τους,          μεσολάβηση για επαφές με ειδικούς
- Πληροφόρηση των ειδικών για προσωπικές απορίες και ανάγκες
- Επίβλεψη, αξιολόγηση και ανάλυση εκθέσεων
- Απολογισμός δαπανών των συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποβολή προς τους χρηματοδότες

Γ. Ελληνική Πλευρά
Από πλευράς ελληνικών Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων οι υποχρεώσεις είναι οι εξής:

α)  Αρχική ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα προγράμματα παροχής συμβουλευτιικών υπηρεσιών
β)  Σύνταξη δομημένου ερωτηματολογίου και διανομή του στους δήμους των τεσσάρων περιφερειών
γ)  Καταγραφή αναγκών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, διατύπωση τελικών προτάσεων
δ)  Παροχή υπηρεσιών για την αρτιότερη διοργάνωση των σχετικών συναντήσεων και αποστολών μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
ε)  Εξασφάλιση καταλλήλων διερμηνέων και ενδεχόμενης νομικής και επιστημονικής υποστήριξης
στ)  Γραπτή διατύπωση αποτελεσμάτων, κυρίως ενόψει της διεύρυνσης της πιλοτικής ερφαρμογής

Οι φορείς μπορούν σε περίπτωση ανάγκης και στο πλαίσιο του εφικτού να ζητήσουν την υποστήριξη του γραφείου συντονισμού της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV). Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις των ΠΕΔ μπορούν εναλλακτικά να καλυφθούν από κατάλληλα θεματικά δίκτυα των δήμων και κοινοτήτων όπως π.χ. του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.

Δ. Χρηματοδοτικό πλαίσιο

Οι δαπάνες της μεταφοράς τεχνογνωσίας θα καλυφθούν ως επί το πλείστον από τους γερμανικούς φορείς. Ενώ, οι ελληνικοί δήμοι, οι ΠΕΔ αναλαμβάνουν με δικά τους έξοδα την παραλαβή των ειδικών από το αεροδρόμιο άφιξης, τη μεταφορά στην περιοχή όπου θα παρέχονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, την επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης, καθώς και τη διαμονή των ειδικών.

Ενισχυτικά στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί και η από 2-10-2012 επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ε. Στυλιανίδη, προς τους δημάρχους της χώρας με τους οποίους τους καλεί να συμμετέχουν στην Ελληνογερμανική Συνέλευση και τους γνωστοποιεί ότι λειτουργεί συντονιστική ομάδα στο υπουργείο αποτελούμενη από τους κ.κ. Χρήστο Ροϊλό, Θανάση Δερμεδέζη και Άρη Καλαφάτη.Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, που έχει οδηγήσει τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην οικονομική και διοικητική απίσχναση, αναπτύσσεται παράλληλα ένας σχεδιασμός οικονομικής διείσδυσης γερμανικών συμφερόντων με κερδοσκοπικό σκοπό σε βασικούς δημόσιους τομείς και αρμοδιότητες της χώρας μας, όπως είναι η διαχείριση των σκουπιδιών, η ενέργεια, ο τουρισμός κ.α..
Αυτό στοχεύει κύρια στην αξιοποίηση και έλεγχο από τον γερμανικό παράγοντα των ευκαιριών που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό/αναπτυξιακό επίπεδο ώστε στο ξαναμοίρασμα της πίτας των έργων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων κλπ να μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό, παρεμβαίνουν και μαζί με την ελληνική κυβέρνηση συνδιαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης που προσιδιάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά και διαμορφώνει τους όρους που διευκολύνουν αυτού του είδους την οικονομική διείσδυση. Υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, όπως η καθαριότητα θέλουν να ιδιωτικοποιηθούν, οι όροι της επενδυτικής πρωτοβουλίας και της αγοράς θέλουν να ενισχυθούν και να μην υφίστανται σε κανέναν έλεγχο, το χαμηλά αμοιβόμενο και απαξιωμένο προσωπικό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να «δημιουργεί» τα κίνητρα για την ανταγωνιστικότητα με μία κοινωνία που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία.
Παράλληλα, όμως, το ενδιαφέρον της γερμανικής πλευράς το οποίο φαίνεται παρενθετικά και από το άνοιγμα παραρτημάτων των ισχυρών γερμανικών κομματικών ινστιτούτων στην Ελλάδα με πρώτο το Ίδρυμα Αντενάουερ που διοργάνωσε επιμορφωτική συνάντηση σε έλληνες δημοσιογράφους, καταδεικνύει τη διάθεση των γερμανών αξιωματούχων να δημιουργήσουν περαιτέρω ιδεολογικά στηρίγματα. Δηλαδή, να ενισχύσουν τη δράση επί του εποικοδομήματος, τη δημιουργία συναινέσεων για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα με όσους θελήσουν να τους στηρίξουν. Δεν ενδιαφέρονται σε πρώτη φάση για τη μαζική λαϊκή αποδοχή αλλά για τη στήριξη σε «πεφωτισμένες» μειοψηφίες που θα λειτουργήσουν ως εμβρυουλκό για την σταδιακή και μόνιμη συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και τη νεοφιλελεύθερη κυριαρχία.
Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται σαφέστατα και ένα ζήτημα δημοκρατίας δεδομένου ότι από τη μια το κράτος αφήνει μετέωρη την αυτοδιοίκηση, δεν δημιουργεί τους όρους ενός δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού ενώ από την άλλη εκχωρεί βασικές λειτουργίες και χάραξη πολιτικών στη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, τα άτυπα δίκτυα και τις εκπροσωπήσεις της αυτοδιοίκησης που δεν αντανακλούν σήμερα το εκλογικό σώμα.

                      [1] Πηγή: www.localit.gr
[2] Αρ. Πράξης 27/10-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΗ6ΔΛ-ΟΦΗ) με θέμα: Τροποποίηση της 4/10-02-2012 ΠΥΣ «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 64).

[3] Η Στρατηγική Διεύθυνουσα Ομάδα είχε συγκροτηθεί επί θητείας κυβερνήσεως Παπαδήμου με την 16469/26-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β4ΩΖΝ-ΑΙΙ). Η Ομάδα αυτή ουδέποτε συνεδρίασε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανασυγκρότησής της με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωπο του πρωθυπουργού. Το έργο της θα είναι άμισθο (βλ. σχετικά: Απάντηση Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠ.ΕΣ. με αρ.πρωτ.: 839/17-8-2012).

[4] http://www.grde.eu/el/organisatoren2/item/128-generalkonsulat-thessaloniki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου