ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την από τον Ιούλιο τοποθέτησή του κάδου συμπιέσης στο συγκεκριμένο σημείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με κατεπείγουσα κλήση σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την εκ των υστέρων χωροθέτηση της πρέσας απορριμμάτων, δίπλα στο Γυμνάσιο, συγκαλείται σήμερα η Δημοτική Κοινότητα της Χώρας.

Η Δημοτική Κίνηση «Πολίτες για τα Νησιά μας» ,επανειλημμένα ,έχει υπογραμμίσει την ανάγκη της αποκομιδής των απορριμμάτων στην Κοινότητά μας, βάσει  σχεδιασμού, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας ζητήσαμε να παραστεί ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος, προκειμένου να μας ενημερώσει για την πορεία της μελέτης για την Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, που όπως διατείνεται η Δημοτική Αρχή, έχει  ανατεθεί και αγνοείται η τύχη της. Ο κ. Πολυκρέτης δεν εμφανίστηκε. Το αίτημα παραμένει και για την επόμενη συνεδρίαση.

Όσον αφοράν στο συγκεκριμένο ζήτημα η θέση μας είναι η εξής:

1.      Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική της τοποθέτησης κάδων αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων  κοντά στα σχολεία, για λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών, πολύ περισσότερο δε, όταν μέχρι σήμερα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο σε σχέση με την αποκομιδή ειδικών αποβλήτων ,χημικών, φαρμάκων, αποβλήτων ιατρείων κλπ.

2.      Το Γυμνάσιο Νάξου ,ένα ιστορικό κτήριο της πόλης μας απαξιώνεται .

3.      Θεωρούμε κακή πρακτική την αγορά εξοπλισμού και μάλιστα ακριβού, χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός .Εξ άλλου η συγκεκριμένη πρέσα έχει αγοραστεί για την συμπίεση χαρτικών με αποτέλεσμα να διαρρέουν υγρά προερχόμενα από σκουπίδια.

4.      Είναι τοποθετημένη επάνω σε δρόμο.

5.      Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτή γίνεται από καλώδιο εκτεθειμένο στο οδόστρωμα, κατά  παράβαση κάθε έννοιας ασφάλειας.

6.      Ενοχλεί τους περιοίκους λόγω κακής υγιεινής και θορύβου. Δεν είναι φιλική στους ηλικιωμένους με αποτέλεσμα να αποθέτουν τα απορρίμματα στο έξω από τον κάδο.

7.      Αντί να προωθείται η ιδέα της ανακύκλωσης, όπως κατηγορηματικά προβλέπεται από τον ψηφισμένο από τον Ιούλιο του 2012, Κανονισμό καθαριότητας, οι δημότες «εκπαιδεύονται» στη χύδην αποκομιδή.

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε  την από τον Ιούλιο  τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο σημείο, εκ των υστέρων και μετά την προσφυγή συμπολιτών μας σε ένδικα μέσα και την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ζητάμε  να ολοκληρωθεί  άμεσα η Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων και να εφαρμοστεί ο Κανονισμός  Καθαριότητας στο σύνολό του με έμφαση στα ζητήματα της ανακύκλωσης και των ειδικών αποβλήτων.

 Νάξος, 03/11/2014.  

Για τη Δημοτική Κίνηση  Πολίτες για τα Νησιά μας

Ανθή Περιστεράκη

Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου