ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Η αυτοδιοικητική κατάσταση αναδεικνύει μια αυτοδιοίκηση με ελάχιστους πόρους και με υποστελεχομένες υπηρεσίες.

Η Εναλλακτική Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Nησιά μας στην ΑΝΟΙΧΤΗ της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ χθες, ανέπτυξε έναν πλούσιο προβληματισμό για την πολιτική αυτοδιοικητική κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δήμο, εκτίμησε τη μέχρι σήμερα πορεία της στο Δήμο και προσδιόρισε τους προγραμματικούς της στόχους για το επόμενο διάστημα.
1. Η αυτοδιοικητική κατάσταση αναδεικνύει μια αυτοδιοίκηση με ελάχιστους πόρους και με υποστελεχομένες υπηρεσίες. Η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας διαχειρίζεται το 3,1% του ΑΕΠ έναντι του 17,2% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.
Το καθεστώς του Καλλικράτη  περιορίζει τα έσοδα της αυτοδιοίκησης στο 2,4% του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων και στο 4% του ΦΠΑ, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι [ΚΑΠ] επωμίζονται τα λειτουργικά έξοδα και την μισθοδοσία, ενώ δε γίνεται κουβέντα για την απόδοση των ήδη παρακρατημένων πόρων.
*Έχουμε μια άγρια περικοπή το 2010, 1,5 δις [900.000.000 ευρώ ΚΑΠ και 600.000 000 ευρώ ΣΑΤΑ] από θεσμοθετημένους πόρους της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και μια προβλεπόμενη περικοπή στο μνημόνιο για το 2011-2013 στα 3 δις.
Από τις συνενώσεις των «προβληματικών δήμων» εξοικονομήθηκαν 160.000.000 ευρώ μέχρι
σήμερα  κέρδος, έναντι 1,5 δις ευρώ ετησίως που εξαγγέλθηκε με την εφαρμογή του Καλλικράτη [συνέντευξη Ραγκούση-Παπακωνσταντίνου 3.4.11]
*Έχουμε έναν προϋπολογισμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του Ν.Αιγαίου, που αν διαιρέσουμε τα έσοδά του δια του πληθυσμού, αποδίδεται το ποσό των 190 ευρώ ανά κάτοικο, έναντι των 30.000 ευρώ ανά κάτοικο, που αντιστοιχεί το φέσι του χρέους που κληρονομήσαμε από την κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων της χώρας μας τα μεταπολιτευτικά χρόνια.

Στο Δήμο της Νάξου και Μικρών Κυκλάδων η τελευταία δόση της ΣΑΤΑ κόπηκε με αποτέλεσμα οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες κυρίως της ορεινής Νάξου και των μικρών νησιών, να έχουν στην διάθεσή τους ελάχιστους πόρους για αναπτυξιακές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ σταμάτησε για να αντικατασταθεί από το ΕΛΛΑΔΑ, αφήνοντας στον αέρα προγράμματα κυρίως της Δρυμαλίας, ενώ τα μηνύματα από το ΕΣΠΑ είναι ότι η χρηματοδότησή του είναι ελλειμματική. Αυτός εξάλλου ήταν ο λόγος, που το έργο των δικτύων αποχέτευσης των 6.500.000 ευρώ εντάχθηκε με την συμβουλή του υφυπουργού ανάπτυξης , σε πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ.
Οι Δήμοι φαίνεται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες τους με αύξηση των ιδίων πόρων , το 2011 κατά 600.000.000 ευρώ, που θα προστεθούν στο 1 δις. των ήδη εισπραττόμενων ανταποδοτικών, αφού κατά ομολογία του κ Ραγκούση <Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση κατατάσσεται στις τελευταίες σειρές των ευρωπαϊκών ΤΑ, από άποψη ποσοστού συμμετοχής των ιδίων εσόδων στα συνολικά τους έσοδα. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των τοπικών εσόδων αναμένεται να δημιουργήσει αφενός μεν περισσότερα έσοδα στους ΟΤΑ αφετέρου δε, μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στα αντίστοιχα μακροοικονομικά μεγέθη>. Με άλλα λόγια εκχώρηση υπηρεσιών της Τ.Α. σε ιδιώτες .

Αυτά σήμερα, που η κρίση του χρέους αφήνει το 50% των απασχολούμενων στον τουρισμό ανασφάλιστων, με τη μαύρη εργασία να θριαμβεύει, τα προγράμματα της αποκαλούμενης απασχολησιμότητας να μοιράζουν ελεημοσύνη για ένα 5μηνο σε 92.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα!, ενώ το αξιόμαχο δυναμικό των ηλικιών 25-34 να ανεβάζει την ανεργία στην περιοχή μας στο 21,3% και 700 ξενοδοχοϋπάλληλοι στο Ν. Αιγαίο να παραμένουν απλήρωτοι .Η αγορά έχει κάτσει, η οικοδομή πάγωσε, τα δάνεια τρέχουν, οι οικονομικοί μετανάστες περιθωριοποιούνται.

2. Μετά από μια πορεία 5 μηνών ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με ευθύνη της εκλεγμένης πλειοψηφίας και του Δημάρχου ακολούθησε υποχρεωτικά τον Οδικό Χάρτη κρίσιμων ενεργειών του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να συγχωνευθούν 6 πρώην δήμοι και το ανθρώπινο δυναμικό τους σε έναν, τόσο χωρικά όσο και ηλεκτρονικά, μέσα σε κυκεώνα ασαφών οδηγιών, ελλιπών διατάξεων και προχειρότητας και έκανε προσπάθεια ώστε να λειτουργήσει η καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η συνολική μας εκτίμηση είναι ότι και η νέα δημοτική αρχή, παρά την  εικόνα ενός ανοιχτού δήμου, που εμφανίζει και παρά τις προσδοκίες και την ανοχή του κόσμου μπροστά στις δυσκολίες των συνενώσεων και την απειρία του πρώτου καιρού φαίνεται να ψάχνει τον βηματισμό της, οι ανάγκες να την υπερβαίνουν, να μην έχει ξεκάθαρο όραμα και συντονισμένο σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα δεν έχει υποβάλει τον προϋπολογισμό του ενιαίου δήμου, δεν προχωρά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Δεν υποτιμούνται οι δυσκολίες που βρήκε, αυτές όμως δεν προβλήθηκαν στην κοινωνία, ούτε και αναδείχθηκε η αυτοδιοικητική πραγματικότητα του Καλλικράτη, με κορυφαίο παράδειγμα το δημοκρατικό έλλειμμα στις Μικρές Κυκλάδες.

Η Κίνησή μας αμέσως μετά τις εκλογές λειτούργησε ανοιχτά την γραμματεία ανελλιπώς πριν από κάθε δημοτικό συμβούλιο, ώστε οι θέσεις της εκπροσώπου μας να αντανακλούν, όσο είναι δυνατόν, μια συλλογικότητα.
Η στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν συνάρτηση των θέσεών μας για μια βιώσιμη ανάπτυξη, για την περιφρούρηση του περιβάλλοντος, για την προβολή του φυσικού μας πλούτου, για την ισόρροπη ανάπτυξη του δήμου μετά τις συνενώσεις. Ήταν ορθολογιστική, δημιουργικά αντιπολιτευτική και όσο μπορούσε τεκμηριωμένη.
Οι παραπάνω θέσεις μας προβάλλονταν, όσο ήταν εφικτό, στον τύπο και την κοινή γνώμη, είτε με δελτία τύπου είτε με συνεντεύξεις της δημοτικής μας συμβούλου και μελών της Κίνησης.

3. Παρόλη τη θετική παρουσία της κίνησης στο Δήμο, στη συνέλευση εκτιμήθηκε πως η παρουσία της Κίνησης στην κοινωνία υποτάχθηκε στην προετοιμασία των δημοτικών συμβουλίων και των απαιτήσεών τους.
Η ανάγκη συνδιαμόρφωσης των θέσεών μας με την κοινωνία και τα μέλη μας πρέπει να είναι η προοπτική της κίνησης το επόμενο διάστημα.
Μέσα από συζητήσεις με τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων, μέσα από περιοδείες, αποφασίστηκε
  1. να εντοπίσουμε προβλήματα και να συμβάλλουμε με τις τοπικές κοινότητες στην λύση τους. Παράλληλα, γνωστοποιώντας θέματα συζήτησης,
  2. να προσκαλέσουμε σε ανοιχτές θεματικές συνελεύσεις όσους ενδιαφέρονται γι’αυτά, αποκαθιστώντας έναν διάλογο με την κοινωνία, υιοθετώντας το φόρουμ διαλόγου του πολίτη.
Εκτιμήθηκε πως θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η προστασία του κοινού μας πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, ζητήματα κοινοτικής υγείας και παιδείας, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η φέρουσα ικανότητα της ζωικής παραγωγής και τέλος η ανάπτυξη της κοινοτικής οικονομίας, με παζάρια αλληλεγγύης και ανταλλαγής προϊόντων, και ό,τι οι χαλεπές αυτές μέρες φέρουν, αποτελούν πρώτες προτεραιότητες.
Για τα ζητήματα καθημερινής τρέλας, όπως μπαζώματα οικοπέδων, σκουπιδότοποι, παράνομα παρκαρίσματα, αδιάβατα πεζοδρόμια, κατεστραμμένα μονοπάτια, εγκατελειμμένα κτήρια [περίπτωση Αλυκού] κλπ .αποφασίστηκε να αναπτυχθούν πρακτικές δράσεις – ακτιβισμοί, όπως
*Φωτογραφίζουμε ότι κακό και…καλό βρίσκουμε, κάτι σαν φωτογραφική καμπάνια…Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και το προβάλλουμε.[Συνεργασία με τα μπλόγκς]
*Υιοθετούμε ένα μονοπάτι, σε συνεργασία με τους περιπατητές, το σηματοδοτούμε, το συντηρούμε.
*Ανοίγουμε καμπάνια επιστροφής στον Δήμο του κρατικού πλέον ερειπίου του Αλυκού [ πριν πουληθεί στην τρόικα], πρόταση ανάπλασης του τοπίου και τυχόν αξιοποίησής του
*Δενδροφύτευση στο Δανακό
*Ανοιχτή εκδήλωση για την ανακύκλωση μετά το κλείσιμο των σχολείων [αγάλματα στην πλατεία με ανακυκλωμένα]
*Μια μέρα στην Χώρα με ποδήλατο
*Καθαρισμός του πευκώνα στο ΚΕΓΕ και ανάδειξη του χώρου του ΚΕΓΕ σε δημοτικό εκπαιδευτικό πάρκο κλπ.
Το μήνυμα της συνέλευσης για το επόμενο διάστημα είναι Οι Πολίτες για τα Νησιά μας δρουν στην κοινωνία.

Σχολή Ουρσουλινών, 23.5.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου