ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ


* Ας δώσουμε στη λέξη ΠΟΛΙΤΗΣ το νόημά της, η συμμετοχή μας μπορεί να αλλάξει πολλά. Μην αναθέτεις τη ζωή σου σε άλλους, γίνε μέρος της λύσης, γίνε Πολίτης.*


Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας - Πολιτικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης

Ενσωματωμένη εικόνα 1Η Κίνηση επεξεργάστηκε και θέτει στις εκλογές ενώπιον των πολιτών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προς έγκριση, Πολιτικό Σχέδιο οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανασυγκρότησης ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η εξέλιξη της νησιωτικής κοινωνίας μας.
 Ένα σχέδιο που θα αντικαταστήσει:
 • τις πολιτικές της ερημοποίησης και φτωχοποίησης της ορεινής Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων,
 • τις πολιτικές της συρρίκνωσης της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, της απομείωσης των εμπραγμάτων αξιών, της καταστροφής των δημόσιων συλλογικών αγαθών και της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ένα σχέδιο που θεμελιώνεται στις ανάγκες των νησιωτών δημοτών και στις
αναγκαιότητες των νησιών Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 
Νάξος, Μάιος 2014
Δημοτική Κίνηση - ΠΟΛΙΤΕΣ για τα Νησιά μας